sachgiaokhoa

  1. S

    eBook Sách giáo khoa là gì? Vai trò?

    Sách giáo khoa là gì? Sách giáo khoa là loại sách cung cấp kiến thức, được biên soạn với mục đích dạy và học tại trường. Thuật ngữ sách giáo khoa còn có nghĩa mở rộng là một loại sách chuẩn cho một ngành học. Sách giáo khoa được phân loại dựa theo đối tượng sử dụng hoặc chủ đề của sách. Việc...
Bên trên