thuật ngữ chuyên ngành hvac

  1. KS. Vương Cam

    Hơn 200 cụm từ viết tắt trong bản vẽ hệ thống điều hòa không khí thông gió - cập nhật mới nhất 2021

    - Một trong những trở ngại của các bạn sinh viên mới ra trường khi đọc các bản vẽ thiết kế/ bản vẽ thi công hệ thống điều hòa không khí thông gió hay gặp phải đó là các chữ viết tắt (Abbreviations) và ý nghĩa chuyên ngành của các từ này. - Tuy nhiên không phải mọi chữ viết tắt ở tất cả bản vẽ...
Bên trên