#tính phòng sạch ahu

  1. Trần Nghĩa

    Cần giúp Nhờ giúp cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU

    Như tiêu đề, nhờ mấy huynh hướng dẫn em cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU. Với các thông số của phòng sạch là: Nhiệt độ tối đa là 27 độ C, độ ẩm phòng tối đa là 65%, số lần trao đổi gió 28 lần/giờ, áp suất phòng 12.5 Pa, cấp độ sạch H13. Em xin cảm ơn.
Bên trên