4 phần mềm hỗ trợ kỹ thuật của Daikin

se7en

Thành Viên [LV 1]
Để hỗ trỡ thiết kế, tính toán khối lượng Daikin có 4 phần mềm các bạn xem qua
1. Phần mềm lựa chọn model CADxpress
2. Mô phỏng CFD để tối ưu hóa bố trí dàn nóng
3. Tính toán tải nhiệt Heatload Daikin 2021
4. Hỗ trợ bản vẽ kỹ thuật Daikin
Xem chi tiết các phần mềm đây nhé: https://siscom.vn/4-phan-mem-tro-ky-thuat-daikin/
 
Bên trên