Acenaphthene

minhhoangdrop

Thành Viên [LV 0]
Acenaphthene.png
Acenaphthene là một hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) bao gồm naphtalen với cầu nối etylen nối vị trí 1 và 8. Nó là một chất rắn không màu. Nhựa than đá bao gồm khoảng 0,3% hợp chất này
Sản xuất và phản ứng

Acenaphthene được điều chế lần đầu tiên từ nhựa than đá bởi Marcellin Berthelot . Sau đó, Berthelot và Bardy đã tổng hợp hợp chất này bằng cách tuần hoàn α-ethylnaphthalene. Trong công nghiệp, nó vẫn được sản xuất từ nhựa than đá cùng với acenaphthylene dẫn xuất của nó (và nhiều hợp chất khác).

Giống như các isnes khác, acenaphthene tạo phức với các tâm kim loại hóa trị thấp.

Một ví dụ là (η 6 -acenaphthene) Mn (CO) 3 ] + .

Sử dụng

Nó được sử dụng trên quy mô lớn để điều chế anhydrit naphtalen dicarboxylic, là tiền chất của thuốc nhuộm và chất làm sáng quang học. Anhydrit naphtalen dicarboxylic là tiền thân của perylenetetracarboxylic dianhydrit , tiền thân của một số chất màu và thuốc nhuộm thương mại.

phuong-trinh-phan-ung.png
Tính chất
Công thức hóa học: C 12 H 10
Khối lượng phân tử: 154,212 g · mol −1
Ngoại hình: Bột kết tinh màu trắng hoặc vàng nhạt
Tỉ trọng: 1,024 g / cm 3
Độ nóng chảy: 93,4 ° C (200,1 ° F; 366,5 K)
Điểm sôi : 279 ° C (534 ° F; 552 K)
độ hòa tan trong nước: 0,4 mg / 100 ml
Độ hòa tan trong etanol: yếu
Độ hòa tan trong cloroform: yếu
Độ hòa tan trong benzen: rất dễ hòa tan
 
Bên trên