eBook.ASHRAE ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010

dinhvu_ndl

Thành Viên [LV 1]
Dear all,
Em đang mới vào nghề thiết kế cần nghiên cứu tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2010, anh chị nào có cho em tham khảo với.
Cảm ơn anh, chị!
 

dinhvu_ndl

Thành Viên [LV 1]
Thanks proskill nhé,
Proskill cho Vũ hỏi hiện tại có Ashrea 62.1-2016, nếu có gửi cho Vũ tham khảo với nhé.
Vũ đang tính toán thiết kế cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhưng theo bảng Ashrea (6-1, 6-4) mình sẽ chọn ở dòng nào Vũ cũng đang phân vân. Nếu anh em nào tiếp tư vấn giúp mình nhé.
 
Bên trên