Axit aminomethylphosphonic

minhhoangdrop

Thành Viên [LV 0]
axxit-Aminomethylphosphonic.png
Axit aminomethylphosphonic ( AMPA ) là một axit hữu cơ yếu với một nhóm axit photphonic. Nó là một trong những sản phẩm thoái hóa chính của chất diệt cỏ glyphosate. AMPA có độc tính tương đương với glyphosate và do đó nó được coi là có liên quan đến độc tính tương tự (có hại trên 0,5 phần triệu) như chính glyphosate. AMPA có khả năng bị oxit mangan phân hủy sâu hơn trong điều kiện phòng thí nghiệm, tuy nhiên trong đất, oxit mangan thường chỉ có ở dạng vết. Sự phân giải của vi sinh vật đối với AMPA là con đường phân huỷ có nhiều khả năng xảy ra hơn, nơi nó phân huỷ thành axit photphoric và cuối cùng thành cacbon đioxit và photphat vô cơ.

Tính chất của Axit aminomethylphosphonic​

Công thức hóa học: C H 6 N O 3 P
Khối lượng phân tử: 111,037 g · mol −1
Ngoại hình: Chất rắn
Độ nóng chảy: 338 đến 344 ° C (640 đến 651 ° F; 611 đến 617 K)
Tính axit (p K a ): 0,4

Ảnh hưởng của Axit aminomethylphosphonic đối với đất

Trong đất nông nghiệp, AMPA tập trung ở lớp đất mặt và phân hủy chậm ở hầu hết các loại đất. Nó có thể đi vào mạch nước ngầm nông, nhưng hiếm khi vào được mạch nước ngầm sâu. AMPA được hấp thụ mạnh mẽ vào các hạt đất và di chuyển theo các hạt về phía dòng chảy trong dòng chảy của mưa.

Ở các khu vực đô thị, AMPA sinh ra từ photphonat và glyphosate trong nước thải. Nó thường được tìm thấy tại các cửa hàng của các nhà máy xử lý nước thải (WWTP). Trầm tích có xu hướng tích tụ AMPA, nơi nó có thể bị phân hủy sinh học. AMPA trong không khí không phải là không đáng kể, nhưng bị rửa trôi khi có lượng mưa lớn.

AMPA được báo cáo là bền và có thể bị phân hủy sinh học trong đất và trầm tích. Sự phân hủy quang học có giới hạn trong nước tồn tại. AMPA chủ yếu có các nguồn của nó trong nước rỉ nông nghiệp và nước thải đô thị . Đóng góp trong nước cho phụ tải đô thị là không đáng kể.

Hiện nay vẫn thiếu dữ liệu dịch tễ học nghiêm trọng – đặc biệt là về tiếp xúc với nước – để hiểu các tác động độc hại, nếu có, của AMPA đối với con người. Ngày nay, các nhà máy xử lý nước được vận hành tốt loại bỏ một tỷ lệ đáng kể AMPA khỏi nước, mặc dù không có đủ giới hạn quy định đối với các chất chuyển hóa.
 
Bên trên