Thảo luận Bản vẽ RMEP ĐHKK hệ VRV của em

bluster

Thành Viên [LV 7]
Em đang làm đồ án DHKK dùng hệ VRV III của Daikin. Em đang mắc ở chỗ vẽ cái tiêu âm và cái miệng lấy gió tươi như nào? Các bác xem rồi cho em ý kiến với.

attachment.php
 

Đính kèm

  • DHkkf.jpg
    DHkkf.jpg
    60.9 KB · Xem: 319
Bên trên