Tin tức Bình chữa cháy có hạn sử dụng là bao lâu?

mvthienbang37

Thành Viên [LV 0]
Khi nói đến an toàn cháy nổ, bình chữa cháy là một thiết bị không thể thiếu. Chúng được sử dụng để đối phó với các tình huống cháy nổ và có thể giúp ngăn ngừa thảm họa nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng bình chữa cháy cũng có hạn sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này và đưa ra những hướng dẫn cần thiết.

Hạn sử dụng của bình chữa cháy

Bình chữa cháy, không kể loại hình (ví dụ: bình bột, bình CO2, bình bọt biển), đều có hạn sử dụng. Hạn sử dụng là thời gian tối đa mà bình chữa cháy có thể được sử dụng mà vẫn đảm bảo hiệu suất an toàn. Thời gian này thường được ghi trên nhãn của bình chữa cháy.
 
Back
Bên trên