Cần giúp Bố trí hố ga trên hệ thống rãnh thoát nước mưa (nước mặt)

tukekt

Thành Viên [LV 2]
Mọi người ơi, cho mình hỏi với: Quy định về bố trí hố ga trên đoạn mương rãnh thoát nước ở tiêu chuẩn nào ?
Hố ga, giếng thăm cho cống thì mình thấy trong TCVN 7957-2008 rồi, nhưng cho mương hay rãnh thu nước mưa thì mình đang ko tìm thấy ở đâu ?
Ai biết quy định chỗ nào chỉ mình với. Thanks !
 

nmq123

Thành Viên [LV 2]
Mục 6.9 - Giếng thu mưa, TCVN 7957-2008.

1636942286491.png
 

nmq123

Thành Viên [LV 2]
Mương thu mưa (kiểu hở hoặc có nắp đậy mở ra được) thì chỉ cần đặt giếng thăm ở các vị trí chuyển hướng tuyến mương để đảm bảo lưu lượng thoát. Còn để phục vụ cho mục đích kiểm tra, thông tắc thì không cần thiết vì với cấu tạo mương thu nước cho phép kiểm tra bất cứ điểm nào trên toàn tuyến.
Và, hoàn toàn có thể áp dụng qui định cho tuyến cống nước thải với tuyến nước mưa.

1637808838017.png
 
Bên trên