Cần giúp Bố trí sai miệng cấp ... gấp gấp giúp em với !

Quyet0947

Thành Viên [LV 0]
Em bố trí miệng cấp sát với đèn như hình, bây giờ gió thổi vào choá đèn, giờ nó kêu kinh quá, bác nào có kinh nghiệm xử lý cái này không cho em phương án với !
 
Bên trên