Bơm Trục Vít KRAL

dongcohopso

Thành Viên [LV 0]
Bom-tru-vit-Kral.png

Bơm trục vít KRAL​

Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Nhà cung cấp Bơm KRAL Tại Việt Nam : Bơm trục vít KRAL, Bơm bánh răng KRAL, Bơm thủy lực KRAL, Bơm Piston KRAL, Bơm KRAL, Pump KRAL, Nhà cung Cấp Bơm KRAL,
Xung áp lực của chất lỏng có thể làm hỏng bơm trục vít , hệ thống và chất lỏng được bơm. Độ mạnh của xung phụ thuộc vào nguyên lý chức năng của bơm. Bơm piston và bánh răng gây ra nhiều xung hơn đáng kể so với bơm trục vít . Phương pháp cấp liệu bơm trục vít KRAL bảo tồn sản phẩm. Chất lỏng được bơm không được ép, không có xung áp lực có thể làm hỏng đường ống và các thành phần khác hoặc kích hoạt rung động. Ngoài ra, máy bơm trục vít KRAL rất yên tĩnh.
Không gian để thiết lập hoặc cài đặt máy bơm trục vít là tốn kém hoặc thường ngắn. Máy bơm trục vít KRAL cung cấp tốc độ giao hàng cao với yêu cầu không gian nhỏ so với các loại máy bơm khác.

Model : Bơm KRAL​

Bơm Kral KF-32.BAA 000215
Bơm Kral CKC-235.AAA.000705
Bơm Kral CKC-118.ZCA.000350
Bơm Kral KF- 118.DAA.002422
Bơm Kral KF- 450.DAA.002423
Bơm Kral KF-42.AAA.000925
Bơm Kral KV- 160.FCA.006153
Bơm Kral LFM- 42.ACAF.00207
Bơm Kral OMP 52.4042156
Bơm Kral BEM 300.0002
Bơm Kral OMP 20.4241956
Bơm Kral CKC-235.AAA.000705
Bơm Kral CLE- 450.BAA.000006
Bơm Kral CKC- 55.AAA.xxx
Bơm Kral DS3-2300.BAB.0005
Bơm Kral KV- 42.BBA.005790
Bơm Kral KV- 55.BBA.005794
Bơm Kral KV- 20.BBA.005795
Bơm Kral KV - 160.BBA.005786
Bơm Kral KV- 370.BBA.005792
Bơm Kral KV- 235.BBA.005786
Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002
Bơm Kral KF- 235.CCA.003747
Bơm Kral CKC-235.AAA.000705
Bơm Kral KFN- 55.CAA.00220
Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002
Bơm Kral KF- 235.CCA.003747
Bơm Kral KF- 74.ACA.xxx
Bơm Kral CKC-235.AAA.000705
Bơm Kral KF-118 ABA 002609
Bơm Kral KF-55 ABA 002606
Bơm Kral OMG 13.6018743
Bơm Kral CLE- 660.BAA.00005
Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561
Bơm Kral KF-210.CCA.000508
Bơm Kral CKC-880.BAA.000287
Bơm Kral OMG 52.6010347
Bơm Kral CKC-370.AAA.500007
Bơm Kral CLE-32.DAB.000043
Bơm Kral KF-160.DAA.001268
Bơm Kral KF-450.DAA.002423
Bơm Kral KF- 235.CCA.003747
Bơm Kral KV- 118.AAA.XXXXX
Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561
Bơm Kral KF- 210.ACA.000477
Bơm Kral KFT- 118.AAA.xxxxxx
Bơm Kral KF- 118.AAA.xxxxxx
Bơm Kral KFT- 105.AAA.xxxxxx
Bơm Kral KF- 105.AAA.xxxxxx
Bơm Kral KF- 275.CCA.000839
Bơm Kral KF-235.AAA.005079
Bơm Kral LFI- 74.ACAF.xxxxx
Bơm Kral KF- 210.CCA.000508
Bơm Kral KV- 105.AAA.XXXXX
Bơm Kral DS3-1500.BAA.0002
Bơm Kral CKC-370.AAA.xxxxxx
Bơm Kral CK 55-85 V/S/U
Bơm Kral KFT- 74.ACA.001561
Bơm Kral KF-951.ACA.000716
Bơm Kral KF-550.ACA.000763
Bơm Kral CKC-118.ZAA.000377
Bơm Kral KF- 105.BBA.004719
Bơm Kral KF- 105.BBA.004718
Công ty TNHH Châu Thiên Chí
29/33 Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP HCM
Mr Thắng : 0901 327 774
 
Bên trên