Cần giúp cách chọn cột áp cho AHU

gianggmpc

Thành Viên [LV 0]
+Chọn cột áp cho quạt:
Cột áp quạt = Tổng tổn thất áp qua các cấp lọc + tổn thất áp trên đường ống và các thiết bị khác.
+Tổn thất áp khi tắc nghẹt phải thay thế lọc khư sau:
Lọc sơ cấp (G2-G4) chênh áp thay thế 250 Pa
Lọc thứ cấp (F5-F9) chênh áp thay thế 450 Pa
Lọc HEPA (H10-U17) chênh áp thay thế 600 Pa
Tổng tổng thất 3 cấp vào khoảng 1300 Pa. Tuy nhiên 3 cấp lọc không đồng thời tắc nghẹt cùng một lúc do vậy nếu tiết kiệm ta nên chọn tổn thất 3 cấp khoảng khoảng 800 -1000 Pa
 

SilkRoad

Thành Viên [LV 0]
Tính cái này thì phải tùy vào cấu hình cụ thể từng AHU. Thông thường bao gồm những thành phần sau:
- Đường ống: 1Pa/m, tính chiều dài rồi nhân 2 là ok (ma sát và cục bộ).
- Miệng gió cấp (filter box): 30Pa.
- VAV/CAV: 30Pa.
- Damper: 30Pa
- Ống mềm: 10Pa.
- EDH: 50Pa.
- Bộ lọc tinh (Hepa filter): 450Pa
Cơ bản là như vậy. Dự phòng thêm 20% nữa.
Bộ lọc túi (F5~F9): 220Pa và lọc tấm (G3~G4): 120Pa thường lắp trên đường hồi nên sẽ được tính cho quạt hồi.
 

trung.northstar

Thành Viên [LV 0]
Thông thường khi chọn AHU mình chỉ cung cấp cho hãng yêu cầu cột áp tĩnh ngoài ( phần ống gió cấp hoặc hồi nếu có quạt hồi). Còn phần tổn thất của fill lọc, cửa gió, van gió... của AHU sẽ do hãng chạy phần mềm ra. Sau đó họ sẽ cộng 2 cột áp này lại để chọn quạt cho phù hợp.
Thường thì cột áp tĩnh ngoài cho AHU trong khoảng 500-600 Pa.
 
Bên trên