Thảo luận Cách đặt connector trong revit mep

dangchienbk1

Thành Viên [LV 2]
20121022_110109.jpg
Mình xem qua một số tài liệu và xin trình bày lại cách set up connector trong revit phục vụ cho anh em tính tổn thất áp suất nó được đúng.
 
Bên trên