Thảo luận Cách đặt giới hạn dữ liệu trên mạng Wifi trong Windows 10

AnPhatGroup

Thành Viên [LV 0]
Đôi khi chúng tôi đang đi công tác và dùng các dịch vụ internet được cung cấp bởi khách sạn. Thông thường lên đến một số giới hạn, họ cung cấp dịch vụ miễn phí nhưng sau đó họ bắt đầu tính phí khi chúng tôi vượt qua ngưỡng. Đây cũng là trường hợp trong khi chúng tôi đang dùng dữ liệu điện thoại di động của chúng tôi.

Tại thời khắc này, cần đảm bảo rằng chúng tôi đã thiết lập các giới hạn ngưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi không tiêu thụ vơ dữ liệu của mình hoặc bị tính phí quá mức. Để theo dõi việc dùng dữ liệu của bạn trên mạng nhạy cảm với dữ liệu, bạn có thể đặt giới hạn dữ liệu.

Nhấp vào menu bắt đầu và sau đó nhấp vào biểu tượng cài đặt để mở cài đặt Windows 10 .Trên trang chủ cài đặt, nhấp vào Mạng & Internet.Trên các tùy chọn bên trái, nhấp vào dùng dữ liệu.Điều này sẽ cho thấy lượng dữ liệu đã được sử dụng khi kết nối Wifi. Bạn cũng có thể thấy các ứng dụng tiêu thụ hầu hết dữ liệu bằng cách nhấp vào xem dùng cho mỗi áp dụng.

Để áp dụng giới hạn dữ liệu, chọn mạng wifi từ tùy chọn hiển thị cài đặt cho danh sách thả xuống, sau đó nhấp vào nút Đặt giới hạn.Hệ thống sẽ nhắc bạn xác định các giới hạn, bạn có thể chọn loại giới hạn là Hàng tháng, Một lần hoặc Không giới hạn.

Sau đó chọn ngày đặt lại hàng tháng từ danh sách thả xuống. Sau đó nhập giới hạn dữ liệu dưới dạng số và sau đó chọn đơn vị, tính bằng megabyte (MB) hoặc gigabyte (GB), Sau khi hoàn thành, nhấp vào lưu.Giới hạn của bạn sẽ được ứng dụng và sẽ được hiển thị như dưới đây.
 
Bên trên