Thảo luận Cách lấy nợ nhanh từ bạn thân mà không sợ mất lòng

ngovanvinh

Thành Viên [LV 0]
thu%20h%E1%BB%93i%20n%E1%BB%A3%20nhanh.jpg


Trong cuộc sống thường ngay, vấn để vay mượn giữa bạn bè thường xuyên xảy ra. Để không mất đi mối quan hệ này, người ta thường không ngại ngần gì khi bạn bè có khi vay một khoản tiền cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, chuyện gì vẫn tồn tại hai mặt, để “biện pháp thu hồi nợ nhanh” từ bạn bè lại là việc vô cùng tế nhị và nhạy cảm với mỗi chúng ta.
 

haitdpd01710

Thành Viên [LV 0]
Đã thân rồi thì việc lấy nợ cũng khó ! ngược lại cũng dễ thân thì không cần đòi mà tự hiểu chỉ cần nói ra thôi ! kaka
 
Bên trên