Tin tức Cách nhiệt Aerofoam - Hira Group.

Aerofoam

Thành Viên [LV 2]
Tập đoàn Hira là tập đoàn đa ngành nghề , cách nhiệt Aerofoam là một trong 6 thương hiệu của Hira Group.

Aerofoam Insulation có 2 dòng vật liệu: NBR và XLPE. Cả 2 dòng đều đạt tiêu chuẩn class 0, mức sinh khói theo giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn IMO và BS.

Tất cả đều được kiểm tra và chứng nhận bởi UL, TUV, EXOVA…
 
Bên trên