Cấp nguồn máy lạnh

thienminh201545578

Thành Viên [LV 0]
không ai trả lời thì mình tự tl vậy>haiz. Đối với máy 1.5hp nhé!
1. Nếu máy thường (không phải inverter) thì toàn bộ board điều khiển tập trung ở dàn lạnh nên phải cấp nguồn vào dàn lạnh (2x2.5mm2). Từ dàn lạnh kéo đến dàn nóng dây 2x2.5mm2
2. Nếu máy inverter thì trên dàn lạnh và dàn nóng đều có board điều khiển nên bạn có thể cấp nguồn được cả dàn nóng và dàn lạnh. Nguồn cấp đến dàn nóng hoặc dàn lạnh dùng dây 2x2.5mm2.
- Nếu cấp nguồn vào dàn lạnh : từ dàn lạnh kéo đến dàn nóng 3 dây : 2x2.5mm2 (nguồn dàn nóng) + 1x1.5mm2 (điều khiển)
- Nếu cấp nguồn vào dàn nóng : từ dàn nóng kéo đến dàn lạnh 3 dây : 2x1.5mm2 (nguồn dàn lạnh) + 1x1.5mm2 (điều khiển)
Nếu có dây tiếp đất thì nên kéo thêm 1 dây 1.5mm2 cho nguồn vào và dây nối giữa dàn nóng và dàn lạnh để đảm bảo an toàn.
 

hosythuc299

Thành Viên [LV 1]
Đối với hệ VRF cấp nguồn dàn nóng riêng, dàn lạnh riêng, hoặc có thể nguồn dàn lạnh lấy luôn từ dàn nóng.
Tiết diện cáp và dây dẫn tùy thuộc vào công suất điện của máy.
Thân!
 

Minhdientran

Thành Viên [LV 0]
không ai trả lời thì mình tự tl vậy>haiz. Đối với máy 1.5hp nhé!
1. Nếu máy thường (không phải inverter) thì toàn bộ board điều khiển tập trung ở dàn lạnh nên phải cấp nguồn vào dàn lạnh (2x2.5mm2). Từ dàn lạnh kéo đến dàn nóng dây 2x2.5mm2
2. Nếu máy inverter thì trên dàn lạnh và dàn nóng đều có board điều khiển nên bạn có thể cấp nguồn được cả dàn nóng và dàn lạnh. Nguồn cấp đến dàn nóng hoặc dàn lạnh dùng dây 2x2.5mm2.
- Nếu cấp nguồn vào dàn lạnh : từ dàn lạnh kéo đến dàn nóng 3 dây : 2x2.5mm2 (nguồn dàn nóng) + 1x1.5mm2 (điều khiển)
- Nếu cấp nguồn vào dàn nóng : từ dàn nóng kéo đến dàn lạnh 3 dây : 2x1.5mm2 (nguồn dàn lạnh) + 1x1.5mm2 (điều khiển)
Nếu có dây tiếp đất thì nên kéo thêm 1 dây 1.5mm2 cho nguồn vào và dây nối giữa dàn nóng và dàn lạnh để đảm bảo an toàn.
 

Minhdientran

Thành Viên [LV 0]
Vừa mới đổi nguồn từ dàn nóng sang dàn lạnh. Ko hiểu vì sao cấp nguồn từ dàn nóng thì máy ko chạy nữa. Đổi sang dàn lạnh lại chạy bình thường. Máy sharp Inverter dòng J- Tech.
 
Bên trên