Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Hà Nội 한국인 현장소장 CHTCT-HN

Thảo luận trong 'Tuyển Dụng' bắt đầu bởi taylorgpo, 10 Tháng năm 2019.

--- HVACR ---
 1. taylorgpo

  taylorgpo Thành Viên [LV 1]

  한국인 현장소장 CHTCT-HN

  업무내용:

  • 공장현장 시공작업관리
  • 프로젝트 기술.품질.공정에 대해 입회하는 일
  • 비용관리. 프로젝트 시공효과 입회하는 일
  • 현장 관리팀 지도하여 시공팀.하청업체 감리.관리하는 일.
  • 현장 관리팀운영. 업무분담
  • 하도업체 공사의 공정.기성부분검사.승낙 입회하는 일
  • 현장 사용 자재.장비 구매견적 승인. 자재 구입관리
  • 문제 발생시 회사 대표하여 지방소재 관공서.관련부서 직접 작업하여 해결
  • 회사대표하여 투자자.감리회사.설계사와 직접 협의하여 업무진행
  • 회사 이사회에게 수시 보고하여 지시에 따라 진행
  지원자격

  • 건축전공또는 관련 전공 대학.전문대학 졸업자
  • 유사 직책 최소 3년 경험자 우대.
  • 아래와 같은 경우 우대받는다.
  -한국투자자 공장프로젝트에 근무경험 가진자

  -베트남에서 시공관리 경험 가진자

  -영어.베트남어 의사소통 가능한자

  • 지도력.조직력.시공관리.현장문제 해결 가능한자
  • 책임감 가진자
  • 협상.설득 가능하며 현장문제 발생시 조치 가능한자
  • 커뮤니케이션 능력 가진자.성실.상냥한자
  • 압박감 잘 견디고 필요시 현장 상주.거주 가능한자
  우대/혜택:

  • 월급 협의( 능력.학력.경력에 따름)
  • 능력발휘할수 있는 전문적인작업환경
  • 근무시간: 월~토
  • 연월차 :12일+
  • 급여인상 검토 연 2회 (제한없음.능력에 따름)
  • 연간 여행
  • 상금: 년 2-3회 (불의 상금제외)
  • 숙소임대비.교통비.식대. 가족 1년 1회 항공료 지원; 베트남법규와 회사정책에 따른 기타 혜택.제도
  • 이력서:
  • 한국/영어 이력서
  • 졸업증명서.관련 라이센스.자격증
  이력서 접수처:

  관심 있으신분 아래와 같이 이력서 송부하여 주시기 바랍니다.

  • 온라인 접수 : rec3.gpo@gmail.com 이메일로 이력서 송부
  • 사무실접수: 85 Luong Dinh Cua, Dong Da District, Ha Noi


  (유의사항: 협격후 이력서.졸업증원본 제출. 탈락한경우 이력서 되돌리지 않음)
   

Chia sẻ trang này