Cleanroom Technology Handbook

liemcoi

HVACR Staff
Tên: Cleanroom Technology Handbook
Link file: http://hvacr.vn/diendan_old_attached/docman/Cleanroom_Technology_Handbook.pdf

=======================
Miêu tả:

Tài liệu cung cấp những kiến thức căn bản để tìm hiểu về lĩnh vực phòng sạch như các tiêu chuẩn ISO,WHO-GMP, phân loại phòng sạch,cấp độ sạch,những thông số quan trọng khi thiết kế phòng sạch, quy trình test và vận hành cho phòng sạch vv….

0471868426(1).jpg

moz-screenshot.jpg

moz-screenshot-1.jpg

moz-screenshot-2.jpg

=======================
 
Bên trên