Cần giúp Có bác nào học trường công nghiệp còn trên diễn đàn không ?

Bên trên