Tin tức Công nghệ dựng cột điện cao thế ở nước ngoài

automaticvn

Thành Viên [LV 0]
Mình đã từng dựng cột này. Có cái chuyên cẩu lên gọi là " TÓ". Nhớ mãi lần đổ tó một anh công nhân bị đè móp 1 bên đầu may mà vẫn cứu được.
- Vận chuyển thanh ra móng thì quá vất vả.
- Khi cột cao cỡ 30m là ăn trưa trên đó luôn ( sáng trèo lên> tối xuống). ...Mệt
Nói chung là công việc nặng
 
Bên trên