Cong ty Ky Nghe Viet tuyen dung

tung01n

Thành Viên [LV 0]
Cong ty Ky Nghe Viet(Vietcorp) la nha thau chuyen nghiep ve M&E.Do nhu cau phat trien cong ty chung toi can tuyen 2 ky su nhiet cho vi tri thiet ke:
Yeu cau:
_Tot nghiep DHBK( uu tien Bach Khoa Da Nang)
- Khong can kinh nghiem,uu tien moi tot nghiep
Lien he:
Vo Thanh Tung
0914197816
email:[email protected]
 
Bên trên