Công việc của một kỹ sư M&E

nknguyen

Thành Viên [LV 0]
M&E là cơ và điện: cơ là máy móc thiết bị, và cả cơ khí nữa_điện là các hệ thống điện cung cấp, phân phối, điều khiển...và các hệ thống điện nhẹ camera, acess control, fire alarm... Vậy công việc của kỹ sư M&E thì làm gì? đó là: dựa vào kiến thức lý thiết và kết hợp kinh nghiệp thực tế. kỹ sư M&E sẽ thiết kế, sữa chữa thay đổi bản vẽ các hệ thống M&E khi có yêu cầu, sau đó đem đến công trường và bố trí thi công. cơ bản là vậy ngoài ra còn phải có khả năng lãnh đạo, phân tách công việc cho phù hợp, có kỹ năng mềm sữ lý những tình huống va chạm trong công trình, chiệu trách nhiệm cho toàn đội. nói chung công việc M&E không thể kể hết được...
 

vuvanxuongcntt

Thành Viên [LV 0]
Nó là tên viết tắt của Mechanical and Electrical nghĩa là Cơ Điện. Những người làm M&E là các kỹ sư giám sát và đánh giá công trình để điều hành hệ thống cơ điện và lắp đặt sao cho phù hợp nhất với kế hoạch đề ra
Hoặc các bạn có thể xem chi tiết tại:
 
Bên trên