Danh sách các chất gây ô nhiễm trong nước

minhhoangdrop

Thành Viên [LV 0]
Dưới đây là liệt kê các chất ô nhiễm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước, chẳng hạn như hồ, sông, nước ngầm hoặc nước uống.

Acenaphthene
Acetaminophen
Acetochlor
Acrylamide
Alachlor
AHTN (Tonalide)
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline
Axit aminomethylphosphonic (AMPA)
Anatoxin-a
Thạch tín
Vi khuẩn
Bentazon
Benzo [a] pyrene
Bisphenol A
Tảo lam xanh và Microcystin (Vi khuẩn lam)
Boron
Butyl benzyl phthalate
Cadmium
Carbamazepine
Chlorpyrifos và Chlorpyrifos Oxon
Cloroform
Clothianidin
Vi khuẩn Coliform
Đồng
Cryptosporidium
Cyanazine
DEET (N, N-Diethyl-meta-toluamide)
Desvenlafaxine
cis -1,2-Dichloroethene
Dichlorofluoromethane (DCFM)
2,4-axit diclorophenoxyaxetic (2,4-D)
Dieldrin
Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
Dimethenamid và Dimethenamid-p
Dimethenamid ESA và Dimethenamid OXA
Dinoseb
1,4-Dioxan
Sản phẩm phụ khử trùng (DBP)
Tiêu chuẩn nước uống: Chất gây ô nhiễm
17α-Ethinylestradiol
S-Ethyl-N, N-dipropylthiocacbamat (EPTC)
Flo
Florua
Giardiasis
Axit Haloacetic (HAA)
Khí hydro sunfua
Hóa chất vô cơ
Sắt
Vi khuẩn sắt
Isobutanol
Chì
Legionella / Legionellosis
Mangan
thủy ngân
Mestranol
Mêtan
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE)
2-metylnaphtalen
Metribuzin DA, DK và DADK
Chất gây ô nhiễm vi sinh
Microcystin
MTBE
N, N-Diethyl-meta-toluamide (DEET)
Nitrat
Nonylphenol
Octylphenol
Pentachlorophenol (PCP)
PCE (Tetrachloroethylene)
Perfluorochemicals
Thuốc trừ sâu
Phthalates
Propyl Paraben
Pseudomonas
Pyraclostrobin
Pyrene
Chất gây ô nhiễm phóng xạ
Radium / Hạt nhân phóng xạ
Skatol
SOCs: Hóa chất hữu cơ tổng hợp
Sunfat
Thuốc kháng sinh sulfonamide
Vi khuẩn lưu huỳnh
Tetrachloroethylene (PCE)
Thiamethoxam
Tonalide
1,1,1-Trichloroethane
Trichloroethylene (TCE)
1,2,3-Trichloropropan
Triclocarban
Triclosan
Trihalomethanes (THM)
Tris (2-chloroethyl) Phosphat (TCEP)
Tris (1,3-dichloroisopropyl) Phosphat (TDCPP)
Venlafaxine
Vinyl clorua
VOCs: Hóa chất hữu cơ dễ bay hơi
 
Bên trên