Động cơ Motor Servo Baumuller chính hãng Germany

dongcohopso

Thành Viên [LV 0]
Dong-co-Servo.jpg
Động cơ Servo Baumuller​

Động cơ đồng bộ ba pha còn được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Ví dụ trong số này bao gồm bao bì và công nghệ in. Ví dụ, động cơ DS2 của Baumüller cũng hoạt động như bộ truyền động bơm servo trong máy ép phun và cao su hoặc máy định hình và là bộ truyền động chính trong máy in và máy dệt. Ngoài trục có răng bên trong của chúng, động cơ đồng bộ và không đồng bộ được phân biệt trên tất cả bởi

tăng tốc độ danh định.

Điều này tạo ra một mô-men xoắn cực đại, giúp tăng tốc quá trình hoạt động của máy. Kết quả là người vận hành máy báo cáo thời gian chu kỳ ngắn hơn và năng suất cao hơn.

Model : Động cơ Motor Servo Baumuller​

DSD056S64U20-5

DSD056M64U20-5

DSD056L64U20-5

DSD056S64U30-5

DSD056M64U30-5

DSD056L64U30-5

DSD056S64U45-5

DSD056M64U45-5

DSD056L64U45-5

DSD056S64U20-5

DSD056M64U20-5

DSD056L64U20-5

DSD056S64U30-5

DSD056M64U30-5

DSD056L64U30-5

DSD056S64U45-5

DSD056M64U45-5

DSD056L64U45-5

DSD056S54O20-5

DSD056M54O20-5

DSD056L54O20-5

DSD056S54O30-5

DSD056M54O30-5

DSD056L54O30-5

DSD056S54O45-5

DSD056M54O45-5

DSD056L54O45-5

DSD056S54O20-5

DSD056M54O20-5

DSD056L54O20-5

DSD056S54O30-5

DSD056M54O30-5

DSD056L54O30-5

DSD056S54O45-5

DSD056M54O45-5

DSD056L54O45-5

DSD071S64U20-5

DSD071M64U20-5

DSD071L64U20-5

DSD071S64U30-5

DSD071M64U30-5

DSD071L64U30-5

DSD071S64U45-5

DSD071M64U45-5

DSD071L64U45-5

DSD071S64U20-5

DSD071M64U20-5

DSD071L64U20-5

DSD071S64U30-5

DSD071M64U30-5

DSD071L64U30-5

DSD071S64U45-5

DSD071M64U45-5

DSD071L64U45-5

DSD071S54O20-5

DSD071M54O20-5

DSD071L54O20-5

DSD071S54O30-5

DSD071M54O30-5

DSD071L54O30-5

DSD071S54O45-5

DSD071M54O45-5

DSD071L54O45-5

DSD071S54O20-5

DSD071M54O20-5

DSD071L54O20-5

DSD071S54O30-5

DSD071M54O30-5

DSD071L54O30-5

DSD071S54O45-5

DSD071M54O45-5

DSD071L54O45-5

DSD100S64U12-5

DSD100M64U12-5

DSD100L64U12-5

DSD100S64U20-5

DSD100M64U20-5

DSD100L64U20-5

DSD100S64U30-5

DSD100M64U30-5

DSD100L64U30-5

DSD100S64U45-5

DSD100M64U45-5

DSD100S64U12-5

DSD100M64U12-5

DSD100L64U12-5

DSD100S64U20-5

DSD100M64U20-5

DSD100L64U20-5

DSD100S64U30-5

DSD100M64U30-5

DSD100L64U30-5

DSD100S64U45-5

DSD100M64U45-5

DSD100S54O12-5

DSD100M54O12-5

DSD100L54O12-5

DSD100S54O20-5

DSD100M54O20-5

DSD100L54O20-5

DSD100S54O30-5

DSD100M54O30-5

DSD100L54O30-5

DSD100S54O45-5

DSD100M54O45-5

DSD100S54O12-5

DSD100M54O12-5

DSD100L54O12-5

DSD100S54O20-5

DSD100M54O20-5

DSD100L54O20-5

DSD100S54O30-5

DSD100M54O30-5

DSD100L54O30-5

DSD100S54O45-5

DSD100M54O45-5

DS 45 S 3000

DS 45 S 4000

DS 45 S 6000

DS 45 M 3000

DS 45 M 4000

DS 45 M 6000

DS 45 L 3000

DS 45 L 4000

DS 45 L 6000

DS 56 S 2000

DS 56 S 3000

DS 56 S 4000

DS 56 S 6000

DS 56 M 2000

DS 56 M 3000

DS 56 M 4000

DS 56 M 6000

DS 56 L 2000

DS 56 L 3000

DS 56 L 4000

DS 56 L 6000

DS 71 K 2000

DS 71 K 3000

DS 71 K 4000

DS 71 K 6000

DS 71 S 2000

DS 71 S 3000

DS 71 S 4000

DS 71 S 6000

DS 71 M 2000

DS 71 M 3000

DS 71 M 4000

DS 71 M 6000

DS 100 K 1200

DS 100 K 2000

DS 100 K 3000

DS 100 K 4000

DS 100 K 6000

DS 100 S 1200

DS 100 S 2000

DS 100 S 3000

DS 100 S 4000

DS 100 M 1200

DS 100 M 2000

DS 100 M 3000

DS 100 L 1200

DS 100 L 2000

DS 100 L 3000

DS 45 S 3000

DS 45 S 4000

DS 45 S 6000

DS 45 M 3000

Công ty TNHH Châu Thiên Chí

29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vâp, TP HCM

Mr Thắng : 0901 327 774
 
Bên trên