FIRE PROTECTION PIPING SYSTEM RISER DIAGRAM OF XI REVERVIEW PROJECT

exlife86

Thành Viên [LV 0]
Trả lời: FIRE PROTECTION PIPING SYSTEM RISER DIAGRAM OF XI REVERVIEW PROJECT

Bản vẽ của Bác thật là 1 tài liệu tham khảo quí giá. Bác có thể cung cấp thêm các thông tin sau đây không?
1. Lưu lượng, cột áp của bơm?
2. Dung tích của pressure chamber?
3. Một số tủ chữa cháy có 2 van à? Size van là bao nhiêu mà đường ống nối vào tới 65.
4. Công trình này có thiết kế hệ thống drencher, van hydrant ở cầu thang không?
Cảm ơn bác nhiều.
 
Bên trên