Tin tức FPT Smart Cloud xây hệ tri thức giúp bot ‘suy luận như người’

fptsmartcloud

Thành Viên [LV 0]
Nhóm tác giả FPT Smart Cloud tạo ra hệ thống xây dựng, quản trị tri thức và kết nối đến các ứng dụng AI để khai thác, sử dụng tri thức trong ứng dụng AI.
#FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology
 
Bên trên