Giờ Trái đất 2011 tại Hà Nội: Thời gian tắt đèn từ 20g30 đến 21g30 ngày 26-3.

HEATBOY

HVACR Staff
Giờ Trái đất 2011 tại Hà Nội: Thời gian tắt đèn từ 20g30 đến 21g30 ngày 26-3.

Theo kế hoạch tham gia hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2011 của UBND TP Hà Nội, thông điệp chính của chiến dịch Giờ Trái đất năm nay là "Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu", nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.


836earthhour.jpg


Thời gian tắt đèn từ 20g30 đến 21g30 ngày 26-3. Năm 2009, Hà Nội là TP tại Việt Nam đầu tiên tham gia vào chương trình Giờ Trái đất cùng với 1.000 TP khác trên toàn thế giới và đã tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám Hà Nội với trên 2.000 người tham gia.


Từ đó, Hà Nội coi đây là hoạt động thường niên của TP nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

 
Bên trên