Cần giúp Hệ Thống Cấp Thoát Nước

Thảo Trần K24M VLU

Thành Viên [LV 0]
Mặt bằng thoát nước mưa trên mái với diện tích là 16800m2 có ống đứng thoát nước mưa. Cần tính kích thước giếng thăm và đường kính cống thoát nước mưa. (chia làm 2 lưu vực thoát nước mưa). Mọi người giúp em với ạ
 
Bên trên