Help me

thanhtuan0609

Thành Viên [LV 0]
các bác có tài liệu nào nói về những hư hỏng của máy nén k .em đang làm báo cáo về chủ đề này nhưng trong tài liệu không đề cập tới chủ đề này hixhix ai biết thì chỉ em với . thank nhiều lắm
 
Bên trên