Cần giúp học cad

bwin7cr

Thành Viên [LV 1]
Mình thấy bắt tay vào làm bản vẽ thì mới tìm ra được nhiều cái hay ( các mẹo lệnh phù hợp cho bản vẽ m đang làm) . chứ học thụ động không hiệu quả mà dễ quên.
 
Bên trên