Ice Storage!

hodinhcong

Thành Viên [LV 0]
Anh giúp em vấn đề này?Em thấy rằng khi tính toán công suất của STL thì em thấy người ta chọn reduction of Capacity là 30 - 60%.anh em cho ý kiến về chỉ số này.không biết em thấy vậy đúng không? Và anh cho em biết thêm là dựa vào đâu mình chọn dạng Layout nào (Parallel, Seri Downstream, và Upstream)?Help me!Chúc sức khỏe!
 
Bên trên