Event Khóa học Autocad cơ bản online - Sale off 89%

Dưa Bở

Thành Viên [LV 0]
Kh%C3%B3a-h%E1%BB%8Dc-autocad-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-online.jpg


Nội dung khóa học


Chủ đề 1: Tổng quan các thẻ chức năng trong autocad

 • Cấu trúc giao diện phần mềm cad.
 • Các thẻ chức năng quan trong và thường dùng: option,save,insert,modyfile..
 • Một số xác lập quan trọng trước khi triển khai vẽ cad: xác lập layer, xác lập unit, xác lập dimension…..
Chủ đề 2: Nhóm lệnh vẽ hình cơ bản
 • L – Line : đoạn thẳng
 • Pl – Polyline : vẽ đa tuyến ( các đoạn thẳng liên tiếp )
 • Rec – Rectang : Hình chữ nhật
 • C – Circle : Đường tròn
 • Pol – Polygon : Đa giác đều
 • El – Ellipse : Elip
 • A – Arc : Cung tròn
Chủ đề 3: Nhóm lệnh chỉnh sửa đối tượng trong Autocad – Phần 1
 • E- Erase : Lệnh xóa đối tượng
 • CO- Copy : Lệnh copy đối tượng
 • Mi – Miror : Lệnh đối xứng
 • O – Offset : Lệnh tạo khoảng các đối tượng
 • Ro – Rotate : Lệnh xoay đối tượng
 • SC- Scale : Lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng
 • Tr – Trim : Lệnh cắt xén đối tượng
 • EX – Exten : Lệnh kéo dãn đối tượng
Chủ đề 4: Nhóm lệnh chỉnh sửa đối tượng trong Autocad – Phần 2
 • F- Filet : Lệnh cắt gọt vát góc đối tượng thành hình vòng cung
 • CHA- Chamfer : Lệnh cắt gọt vát gọc đối tượng đối tượng thành hình đoạn thẳng.
 • BLEND – Blend cuver : Lệnh nối 2 đoạn thẳng với đượng nối lượn sóng
 • Nhóm lệnh tạo block và block động
 • Ar – Array : Lệnh tạo khối ,mảng cho đối tượng.
Chủ đề 5: Nhóm lệnh Dim, lệnh chèn khung tên, in ấn trong layout
 • Nhóm lệnh DIM
  • D – Dimension : Quản lý và tạo kiểu đường kích thước
  • Dli – Dimlinear : Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
  • Dal – Dimaligned : Ghi kích thước xiên
  • Dan – Dimangular : Ghi kích thước góc
  • Dra – Dimradius : Ghi kích thước bán kính
  • Ddi – DimDiameter : Ghi kích thước đường kính
  • Dco – Dimcontinue : Ghi kích thước nối tiếp
  • Dba- Dimbaseline : Ghi kích thước song song
 • Nhóm lệnh tạo chữ trong autocad
  • T- Text : Lệnh tạo text kèm thanh trang thái
  • Mt – Lệnh tạo text
  • St – Text stype : Lệnh cài đặt chữa text
 • Nhóm lệnh chèn khung tên và in ấn trên layout
Học phí: 450k
Sale off 89% còn 50k với mã DA50K

Mọi người có thể học thử trước tại đây: https://dehieu.vn/p/khoa-hoc-autocad-co-ban-online?utm_source=diendan&utm_medium=hvacr
 
Bên trên