Khóa Học Triển Khai Thi Công Và Giám Sát Hệ Thống M&E

Dưa Bở

Thành Viên [LV 0]
Lợi ích khóa học
 • Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong triển khai thi công, kiểm tra, giám sát hệ thống M&E toà nhà.
 • Quy trình triển khai thi công hệ thống M&E cho tòa nhà.
 • Nắm vững kiến thức cơ bản, các lỗi thường gặp, một số kỹ thuật xử lý công việc trong hoạt động kiểm tra giám sát hệ thống M&E toà nhà.
 • Triển khai quy trình triển khai giám sát thi công, nghiệm thu công việc, hạng mục và giai đoạn cho hệ thống M&E toà nhà.
 • Kiểm tra và lập hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng cho hệ thống M&E toà nhà.
Những ai nên tham dự khóa học này?
 • Sinh viên năm cuối các trường kỹ thuật.
 • Kỹ sư thi công, Giám sát, trực tiếp tại công trường.
 • Kỹ sư tư vấn, thiết kế.
 • Kỹ thuật thi công hệ thống M&E tại công trường.
Nội dung khóa học (8 buổi)
Phần 1: Tổng quan về công trình
Bài 1: Phân tích bản vẽ thiết kế thi công và yêu cầu kỹ thuật
 • Phân tích các bản vẽ của hệ thống M&E (Hệ thống điện, Cấp thoát nước, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ).
 • Phân tích các bộ tiêu chuẩn triển khai từng hạng mục trong công trình.
 • Đọc hiểu thuyết minh tính toán hệ thống M&E
Bài 2: An toàn về vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động, thực hiện công tác 5S.
 • Văn hóa an toàn trong thi công, giám sát.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về ATVSLĐ đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
 • Nội quy ATVSLĐ, biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLĐ và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu TNLĐ, phòng chống BNN
Phần 2: Kỹ thuật triển khai thi công hệ thống M&E tòa nhà
Bài 1: Tổng quan về kỹ thuật thi công công trình
 • Vai trò các bên trong công trình.
 • Các giai đoạn triển khai thi công trong công trình và quản lý tiến độ.
 • Vai trò của bản vẽ soft drawing.
 • Biện pháp thi công các hạng mục (Hệ thống điện, Cấp thoát nước, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ).
 • Vai trò công tác An toàn vệ sinh lao động tại công trình.
Bài 2: Quản lý tiến độ – Nhân sự thi công
 • Phương pháp quản lý tiến độ thi công
 • Kỹ năng quản lý nhân sự thi công hệ thống M&E tòa nhà
 • Vai trò nhật ký thi công hệ thống M&E tòa nhà
Phần 3: Giám sát chất lượng hệ thống M&E tòa nhà
Bài 1: Công tác giám sát thi công hệ thống M&E
 • Vai trò tư vấn giám trong công trình.
 • Sơ đồ tổ chức trong công tác giám sát.
Bài 2: Quy trình triển khai giám sát chất lượng hệ thống M&E tòa nhà
 • Giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án.
 • Giai đoạn thực hiện giám sát thi công.
 • Giai đoạn kết thúc hạng mục.
Bài 3: Quy trình nghiệm thu các hạng mục M&E
 • Các văn bản quy phạm hiện hành.
 • Lưu đồ nghiệm thu.
 • Quy trình tổ chức nghiệm thu.
 • Mẫu hồ sơ nghiệm thu.
Bài 4: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt hệ thống M&E
Mục 1: Giám sát thi công và nghiệm thu phần thô
 • Những vấn đề chung về hệ thống M&E trong công trình.
 • Vật tư đầu vào tại công trường.
 • Bãi tiếp địa và các công trình tạm.
 • Hệ thống ống PVC, Sleeve cấp thoát nước, cấp nguồn chờ âm sàn, âm trần và âm tường cho hệ thống M&E (Hệ thống điện, Cấp thoát nước, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ).
 • Hệ thống thang, máng cáp cho hệ thống điện, điện nhẹ.
 • Hệ thống cấp thoát nước trục đứng, trục ngang.
 • Hệ thống ống lạnh chờ cho hệ thống HVAC.
 • Ống trục đứng và trục ngang của hệ PCCC.
Mục 2: Giám sát thi công và nghiệm thu phần lắp đặt thiết bị
 • Lắp đặt đường dây dẫn điện cấp nguồn cho hệ M&E (Hệ thống điện, Cấp thoát nước, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ).
 • Lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường, đầu phun sprinkler.
 • Lắp đặt thiết bị báo cháy, báo khói, báo nhiệt.
 • Lắp đặt thiết bị cho hệ thống lạnh (HVAC).
 • Lắp đặt thiết bị cho hệ thống điện nhẹ (Mạng, tivi, internet, An ninh).
 • Lắp đặt thiết bị hệ thống điện.
 • Lắp đặt hệ thống bơm cấp nước sinh hoạt, bơm chữa cháy.
 • Lắp đặt hệ thống thang máy.
 • Thử áp lực thệ thống cấp thoát nước.
Mục 3: Giám sát thi công và nghiệm thu vận hành hệ thống
 • Đo kiểm và đấu nối thiết bị cho hệ M&E (Hệ thống điện, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ).
 • Thử đơn động, liên động không tải cho các hạng mục (Hệ thống điện, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ, thang máy).
 • Thử đơn động, liên động có tải cho thiết bị (Hệ thống điện, HVAC, PCCC, Hệ thống điện nhẹ, thang máy).
Phần 4: Công tác hồ sơ chất lượng, khối lượng
Bài 1: Công tác hồ sơ chất lượng
 • Hồ sơ nghiệm thu công việc.
 • Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn.
 • Hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Bài 2: Công tác hồ sơ khối lượng
 • Bản vẽ hoàn công.
 • Nhật ký công trường.
 • Biên bản nghiệm thu và các biên bản khối lượng phát sinh (nếu có)….

Tài liệu – Quà tặng đi kèm
 • Giáo Trình Giám sát chất lượng hệ thống M&E toà nhà
 • Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về tính toán và lắp đặt hệ thống M&E
 • Các bản vẽ mẫu hệ thống M&E mà chúng tôi đã từng thi công nhiều năm qua
 • Giới thiệu và cung cấp thông tin việc làm trong lĩnh vực cơ điện
 • Giảng viên nhiệt tình hỗ trợ trong và sau khóa học
 • Học lại miễn phí khóa học
Xem Học phí - Lịch khai giảng - Đăng ký học tại đây
https://vnk.edu.vn/khoa-hoc-trien-khai-thi-cong-giam-sat-me/
 
Bên trên