DTechmep

Thành Viên [LV 0]
Hiện nay, nhiều người tiêu dùng còn khá mơ hồ về những đơn vị đo đường kính ống nước. Vì thế, để giúp bạn hiểu hơn và chọn cho mình những sản phẩm phù hợp. Dtech sẽ giải thích rõ hơn về những đơn vị này nhé.
1️⃣
Khái Niệm Kích Thước Đường Ống Danh Định Là Gì?
Kích thước ống danh định (Nominal Pipe Size – NPS) là kích thước ống tiêu chuẩn của Bắc Mỹ, được áp dụng cho kích thước chuẩn của ống ở nhiệt độ và áp suất cao hoặc thấp. Kích thước ống danh định (nominal pipe size – NPS) đo bằng inch.
Tên tiêu chuẩn kích thước ống tương ứng của châu u với NPS là DN (diamètre nominal hay nominal diameter), trong đó, kích thước ống được đo bằng milimet.
2️⃣
Hệ số sau chữ DN thường theo đơn vị mm hoặc ø và được làm tròn lên và đường kính ngoài là bằng đường kính trong cộng với độ dày thành ống, nên đường kính ngoài của ống là tùy mỗi tiêu chuẩn. Tuy nhiên có một cách tính nôm na ra kết quả tương đương đường kính trong thực tế là:
[Đường kính trong (mm) = đường kính ngoài (mm) – 2x độ dày (mm)]
Ví dụ: ống DN21 thì kích thước đường kính trong chính xác là 20.5 mm, được làm tròn thành 21 mm và có thể có đường kính ngoài là 23 mm hoặc 24 mm.
3️⃣
Phi - ø (phổ biến tại Việt Nam)
Cũng tương tự như DN, phi được gọi là đường kính ngoài danh nghĩa và kí hiệu là ø. Riêng tại Việt Nam đơn vị đo của phi là mm.
Ví dụ: ø21 chúng ta có thể hiểu luôn là đường kính ngoài là 21 mm
----
Nguồn tài liệu: DTech.mep sưu tầm
Dtech_kichthuocong.PNG
Dtech_kichthuocong 1.PNG
Dtech_kichthuocong 2.PNG
 
Bên trên