kinh nghiệm thiết kế nhanh hệ thống phòng cháy chũa cháy

phudailoi

Thành Viên [LV 0]
Ai đã từng thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy vui lòng tổng hợp lai kinh nghiệm đẽ thiết kế sơ bọ và khái toán nhanh hệ th6ong1 phòng cháy chữa cháy cho nhà máy, xí nghiệp kho bãi đi: vị dụ như đầu báo khói gắn như thế nào? bao nhiêu m2 /1 cái? vòi chữa cháy thì m2/ 1 vòi? Công suất bơn như thế nào? đầu beam thì gắn ra sao???. . . .cảm ơn nhiều vì mình làm bên bộ phận khái toán nên rất cần.
Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.
 
Bên trên