Thảo luận KS Quản trị hạ tầng

sigma

Thành Viên [LV 0]
Sắp tới m thi viết vị trí ks quản trị hà tầng tại vnpt data. Bạn nào biết khả năng họ ra đề dạng như thế nào không. Và vị trí ks quản trị cụ thể là làm công việc gì.
BR.
 
Bên trên