Thảo luận Kỷ niệm sinh viên

phanmemwin

Thành Viên [LV 0]
Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên đi nào? Nhất là những bạn đã tốt nghiệp và đi làm. Hẳn là sẽ có cảm giác nhớ lại khoảng thời gian đẹp đó nhỉ?
 
Bên trên