Tin tức Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Thạc Sỹ Dược Chỉ Là Sai Sót

nguyenvanan1

Thành Viên [LV 0]
Oh bây giờ đã ra luật mới rồi hã mọi người ơi cho mình hỏi lên thông từ trung cấp mà lên tới thạc sỹ luôn hay sao vậy mọi người
#TS_Trần_Công_Chín
#Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn
#Trường_Cao_Đẳng_Dược_TP_Hồ_Chí_Minh
#Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn
 
Bên trên