Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2022

Xoanvpccnh

Thành Viên [LV 0]
Người được quyền thừa kế tài sản theo di chúc hoặc theo pháp luật có quyền từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định mới nhất của pháp luật dân sự Việt Nam. Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tư vấn xác lập mẫu đơn, văn bản, thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định pháp luật như dưới đây:
xIrl1YU5SdsHLdc53uIaWGDBco17v0BMEczWj7h9aLMQ-bhEnBhexRxboio1kF2Te393yE4390NJCnOkd-ARbKTGk46pZNIzcR9eBE1ED4iSsUvhBksC3mRw0hq6BJNKghGZtbTQRNTZ3qQKPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ........... Tỉnh/Thành phố .........
Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................
Sinh ngày: ......./......./...........
Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày ....../......./...... tại .......
Hộ khẩu thường trú : ..............................................................................
(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)
Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) ............. của ông(bà) ...... chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ....... cấp ngày ...../....../.........
Di sản mà tôi được thừa kế là: ............................................................
Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác
Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.
Người từ chối nhận di sản
(ký và ghi rõ họ tên)


LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...................... )
tại ..................................................................................... (9),
tôi ...................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............ huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh…… tỉnh/thành phố ...............
CHỨNG THỰC:
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ......................... lập;
- Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ........................................................................................... (13)
- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .................. bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

>>>> Có thể bạn quan tâm: Quy trình sang tên sổ đỏ nhanh nhất hiện nay
2. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng thừa kế theo di chúc. Mọi cá nhân đều có quyền bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và hưởng di sản của người để lại tài sản. Tuy nhiên nếu người thừa kế không muốn nhận di sản thì phải giải quyết như thế nào? Và pháp luật có quy định về việc từ chối nhận di sản thừa kế không? Thủ tục để từ chối nhận di sản như thế nào?
2.1. Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 quy định.
“Điều 620. Từ chối nhận di sản
1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.
3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”
2.2. Thủ tục từ chối nhận di sản
Việc từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự năm 2015, tuy nhiên không phải người thừa kế di sản nào cũng được từ chối nhận di sản. Việc từ chối nhận di sản phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế;
- Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế để biết;
- Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản;
Như vậy theo Bộ luật dân sự hiện hành thì việc từ chối nhận di sản không bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng. Mà chỉ lập văn bản từ chối gửi đến cơ quan quản lý di sản, người thừa kế khác, người giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế.
Bên cạnh đó, tại Điều 59 Luật Công chứng năm 2014, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản.
"Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết.

>>> Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ công chứng thứ 7 và chủ nhật tại Hà Nội

WYTP919eW9B3u0uJksJYn9I6nQ1JCz06dWKvd9Nbt-1UdfU9jRZqDiGgWLKkc4YsH2FaOB12xZD8WcxUsPxPQRo_gACtLJmkS4jX4WTWfBuhstvqEy1H1mzBuejnZYNUKJn1UySsChoXHUEolA


Trên đây là mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. Nếu như bạn có thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ
Địa chỉ: 165 Giảng Võ, P. Cát Linh - Q. Đống Đa, Tp Hà Nội
Số hotline: 0966.227.979 - 0935.669.669
Địa chỉ email: [email protected]
 
Back
Bên trên