Một vài hình ảnh về lớp nhiệt 07 SPKT

CTV SPKT

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Một vài hình ảnh về lớp nhiệt 07 SPKT

Một vài hình ảnh vui

Vài hình cho anh em xem thử nhé!
 
Bên trên