Thảo luận Ngữ pháp TOEIC: Mạo từ

dung18

Thành Viên [LV 0]
Học thêm ngữ pháp ngay tại: h(.)ttps://tienganhthayquy.com/ngu-phap-toeic/

Mạo từ (Articles) là một trong các Determiners trong Tiếng Anh đứng trước Danh từ và làm rõ cho Danh từ đó. Có 2 loại Mạo từ, đó là “the” là mạo từ xác định và “a, an” là mạo từ không xác định. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng của các Article trong câu.

Cách dùng mạo từ “a, an” dạng không xác định

A hoặc an được sử dụng để đặt trước một danh từ số ít đếm được. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước.

Ví dụ: There’s a book on the table.

Cách dùng mạo từ a, an không quá phức tạp thậm chí còn khá là đơn giản, dưới đây là là khái quát cách dùng của cả a, an.
an
được dùng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm chứ không phải trong cách viết). Bao gồm:

  • Các từ bắt đầu bằng nguyên âm: a, i, e, o như an apple, an introduction, an employee, an obstacle.
  • Một số từ bắt đầu bằng “u”: an umbrella
  • Một số từ bắt đầu bằng âm câm: an heir, an hour
  • Các từ mở đầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/an M.P
liên từ a và an
Dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm.

  • Đứng trước các từ bắt đầu bằng “uni..”: a uniform, a university
  • Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất định
Ví dụ: a lot of, a great deal of, a couple

  • Dùng trước những từ số đếm thường là hàng trăm, hàng ngàn.
Ví dụ: a hundred, a thousand

  • Dùng trước “half” khi nó theo sau một đơn vị nguyên vẹn, hay khi nó ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối)
Ví dụ: a half-share, a half – holiday
 
Bên trên