người mới học thiết kế hệ thống pccc

Mình không phải là dân chuyên về PCCC nhưng cũng Cảm thấy hoa mắt về Số lượng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn chi phối các Công tác Thiết kế và Nghiệm thu trong Ngành này. Theo mình, để học và Hệ thống hóa được các Kiến thức 1 cách chắc chắn thông qua các TC và QC này, Bạn nên Biên tập và sắp xếp chúng theo Nội dung thể hiện trên Tiêu đề (tất nhiên là cũng phải hiểu ý nghĩa) của chúng để làm Danh mục Thư viện mà tra cứu khi cần. Đây cũng là 1 cách học Kiến thức. Xin giới thiệu với Bạn 3 Bài viết và Liệt kê các TC, QC theo Danh mục tên để minh họa nhé.
 

Đính kèm

  • DANH MUC TẢI TÀI LIỆU 02-10-13.docx
    18.4 KB · Xem: 137
  • DANH MỤC MỘT SỐ TIỂU CHUẨN PCCC THAM KHẢO.docx
    19.5 KB · Xem: 135
  • Tổng hợp Tiêu chuẩn xây dựng.docx
    16.9 KB · Xem: 126
Back
Bên trên