Cần giúp Nhờ giúp cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Như tiêu đề, nhờ mấy huynh hướng dẫn em cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU. Với các thông số của phòng sạch là: Nhiệt độ tối đa là 27 độ C, độ ẩm phòng tối đa là 65%, số lần trao đổi gió 28 lần/giờ, áp suất phòng 12.5 Pa, cấp độ sạch H13. Em xin cảm ơn.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Bạn có thể theo các bước mô tả tính toán ngắn gọn dưới đây (có 1 số bước phụ thuộc thông tin của dự án):
1. Tính lưu lượng cấp (Supply Air hay Primary Supply Air): theo ACH yêu cầu SA = ACH *A*H (A, H là diện tích và chiều cao hoàn thiện phòng)
2. Lưu lượng khí tươi OA: lưu lượng này phụ thuộc công năng của phòng, số lượng người, diện tích phòng nhằm thải bớt, giảm mật độ chất, khí ô nhiễm và tạo áp suất dương (giá trị min theo ASHRAE 62.1 cho thông gió chung, ASHRAE 170 cho công trình Y tế, hoặc theo yêu cầu công nghệ sản xuất của phòng).
3. Lưu lượng khí xả (Relief Air): đây là lượng khí xả áp ra ngoài để duy trì áp suất dương (qua van xả áp PRD, rò khí exfiltration. local Exhaust, process exhaust). Tuỳ theo LL khí tươi OA cấp tới (lớn, nhỏ) và đặc thù của phòng mà chọn lượng khí xả này bằng bao nhiêu % khí OA.
4. Lưu lượng khí thải (Exhaust Air - EA): nếu tổng LL khí xả mục 3. nhỏ hơn tổng OA. Phần còn lại hồi về AHU và xả theo EA.
5. Tính cân bằng lưu lượng của từ 1-4 tính ra khí hồi (Return Air hay Circulated Air).

Lưu ý chọn AHU:
- LL khí cấp và khí hồi AHU cần tính thêm 5-10% lưu lượng tuỳ theo chiều dài ống gió hệ thống bù rò rỉ khí, bù sai số tính toán, bù LL giảm do tổn thất áp tăng khi lọc bắt bụi. Tương tự dự phòng cột áp ngoài AHU khi chọn.
- Nhiệt độ và độ ẩm: tuỳ theo yêu cầu có kiểm soát chặt chẽ độ ẩm không để tính chọn AHU. Hiện nay theo các tiêu chuẩn ASHRAE điều khiển Dewpoint thay vì RH%.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Bạn có thể theo các bước mô tả tính toán ngắn gọn dưới đấy (có 1 bước phụ thuộc thông tin của dự án):
1. Tính lưu lượng cấp (Supply Air hay Primary Supply Air): theo ACH yêu cầu SA = ACH *A*H (A, H là diện tích và chiều cao hoàn thiện phòng)
2. Lưu lượng khí tươi OA: lưu lượng này phụ thuộc công năng của phòng, số lượng người, diện tích phòng nhằm thải bớt, giảm mật độ chất, khí ô nhiễm và tạo áp suất dương (giá trị min theo ASHRAE 62.1 cho thông gió chung, ASHRAE 170 cho công trình Y tế, hoặc theo yêu cầu công nghệ sản xuất của phòng).
3. Lưu lượng khí xả (Relief Air): đây là lượng khí xả áp ra ngoài để duy trì áp suất dương (qua van xả áp PRD, rò khí exfiltration. local Exhaust, process exhaust). Tuỳ theo LL khí tươi OA cấp tới (lớn, nhỏ) và đặc thù của phòng mà chọn lượng khí xả này bằng bao nhiêu % khí OA.
4. Lưu lượng khí thải (Exhaust Air - EA): nếu tổng LL khí xả mục 3. nhỏ hơn tổng OA. Phần còn lại hồi về AHU và xả theo EA.
5. Tính cân bằng lưu lượng của từ 1-4 tính ra khí hồi (Return Air hay Circulated Air).

Lưu ý chọn AHU:
- LL khí cấp và khí hồi AHU cần tính thêm 5-10% lưu lượng tuỳ theo chiều dài ống gió hệ thống bù rò rỉ khí, bù sai số tính toán, bù LL giảm do tổn thất áp tăng khi lọc bắt bụi. Tương tự dự phòng cột áp ngoài AHU khi chọn.
- Nhiệt độ và độ ẩm: tuỳ theo yêu cầu có kiểm soát chặt chẽ độ ẩm không để tính chọn AHU. Hiện nay theo các tiêu chuẩn ASHRAE điều khiển Dewpoint thay vì RH%.
Dạ em cảm ơn anh. Ở mục số 1 tính ll gió cấp là em hiểu rồi, nhưng phần ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi em chưa rõ lắm. Do lúc đầu hệ AHU này đã được tính toán cho từng phòng rồi. Nhưng sau đó mặt bằng có chút thay đổi (thêm 1 phòng và 1 phòng điều chỉnh), nên 2 phòng này có 3 thông số cần tính lại như em đã đặt câu hỏi ở trên ạ. Do đó ll gió tươi cũng sẽ thay đổi theo. Giờ còn 2 thông số ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi là em đang bí ạ.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Dạ em cảm ơn anh. Ở mục số 1 tính ll gió cấp là em hiểu rồi, nhưng phần ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi em chưa rõ lắm. Do lúc đầu hệ AHU này đã được tính toán cho từng phòng rồi. Nhưng sau đó mặt bằng có chút thay đổi (thêm 1 phòng và 1 phòng điều chỉnh), nên 2 phòng này có 3 thông số cần tính lại như em đã đặt câu hỏi ở trên ạ. Do đó ll gió tươi cũng sẽ thay đổi theo. Giờ còn 2 thông số ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi là em đang bí ạ.
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
 

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
Dạ làm phiền a chút nữa ạ. Em xem lại trên bản vẽ thì thấy phần tính cũ trước khi chỉnh sửa, thì có phòng SA = 600 m3/h, LA (Leak air) = 400 m3/h và RA = 200 m3/h, thì phần LA không nhỏ ạ. Và theo cân bằng ll thì SA = RA + LA, vậy 2 ẩn RA và LA nên chọn sao ạ.
 

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
Tại gió tươi OA được dẫn vào AHU rồi anh và AHU có EA luôn, còn ở phòng thì chỉ có SA, RA và LA. Nên em còn bị kẹt 2 thông số RA và LA nữa là xong bài toán, anh giúp giùm em với ạ. Em xin cảm ơn.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Xác định LA như bạn gọi hoặc RA liên quan áp suất và van xả áp PRD.
Nếu van PRD có sẵn rồi bạn có thể tính LL xả theo công thức:
Q=0.84*A*sqrt(P) theo HTM 03-01
Với A, m2 diện tích sống PRD.
Q, m3/s. P Pa, chênh áp.

Phần còn lại là tính RA, EA.

Nếu PRD làm mới, chọn LA qua PRD lớn thì tốt. Bảo vệ áp suất phòng sạch tốt hơn. Nhưng lưu ý:
+ Kíhc thước PRD lớn.
+ Cần không gian xả áp và hệ thống đủ hút thải lượng khí xả nếu xả trong công trình.
+ cần kiểm soát áp suất khu vực xả áp nếu tiếp giáp các khu sạch, khu xám khác.
 
Bên trên