Cần giúp Nhờ giúp cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Như tiêu đề, nhờ mấy huynh hướng dẫn em cách tính lưu lượng gió cấp, gió hồi và gió thải cho phòng sạch từ AHU. Với các thông số của phòng sạch là: Nhiệt độ tối đa là 27 độ C, độ ẩm phòng tối đa là 65%, số lần trao đổi gió 28 lần/giờ, áp suất phòng 12.5 Pa, cấp độ sạch H13. Em xin cảm ơn.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Bạn có thể theo các bước mô tả tính toán ngắn gọn dưới đây (có 1 số bước phụ thuộc thông tin của dự án):
1. Tính lưu lượng cấp (Supply Air hay Primary Supply Air): theo ACH yêu cầu SA = ACH *A*H (A, H là diện tích và chiều cao hoàn thiện phòng)
2. Lưu lượng khí tươi OA: lưu lượng này phụ thuộc công năng của phòng, số lượng người, diện tích phòng nhằm thải bớt, giảm mật độ chất, khí ô nhiễm và tạo áp suất dương (giá trị min theo ASHRAE 62.1 cho thông gió chung, ASHRAE 170 cho công trình Y tế, hoặc theo yêu cầu công nghệ sản xuất của phòng).
3. Lưu lượng khí xả (Relief Air): đây là lượng khí xả áp ra ngoài để duy trì áp suất dương (qua van xả áp PRD, rò khí exfiltration. local Exhaust, process exhaust). Tuỳ theo LL khí tươi OA cấp tới (lớn, nhỏ) và đặc thù của phòng mà chọn lượng khí xả này bằng bao nhiêu % khí OA.
4. Lưu lượng khí thải (Exhaust Air - EA): nếu tổng LL khí xả mục 3. nhỏ hơn tổng OA. Phần còn lại hồi về AHU và xả theo EA.
5. Tính cân bằng lưu lượng của từ 1-4 tính ra khí hồi (Return Air hay Circulated Air).

Lưu ý chọn AHU:
- LL khí cấp và khí hồi AHU cần tính thêm 5-10% lưu lượng tuỳ theo chiều dài ống gió hệ thống bù rò rỉ khí, bù sai số tính toán, bù LL giảm do tổn thất áp tăng khi lọc bắt bụi. Tương tự dự phòng cột áp ngoài AHU khi chọn.
- Nhiệt độ và độ ẩm: tuỳ theo yêu cầu có kiểm soát chặt chẽ độ ẩm không để tính chọn AHU. Hiện nay theo các tiêu chuẩn ASHRAE điều khiển Dewpoint thay vì RH%.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Bạn có thể theo các bước mô tả tính toán ngắn gọn dưới đấy (có 1 bước phụ thuộc thông tin của dự án):
1. Tính lưu lượng cấp (Supply Air hay Primary Supply Air): theo ACH yêu cầu SA = ACH *A*H (A, H là diện tích và chiều cao hoàn thiện phòng)
2. Lưu lượng khí tươi OA: lưu lượng này phụ thuộc công năng của phòng, số lượng người, diện tích phòng nhằm thải bớt, giảm mật độ chất, khí ô nhiễm và tạo áp suất dương (giá trị min theo ASHRAE 62.1 cho thông gió chung, ASHRAE 170 cho công trình Y tế, hoặc theo yêu cầu công nghệ sản xuất của phòng).
3. Lưu lượng khí xả (Relief Air): đây là lượng khí xả áp ra ngoài để duy trì áp suất dương (qua van xả áp PRD, rò khí exfiltration. local Exhaust, process exhaust). Tuỳ theo LL khí tươi OA cấp tới (lớn, nhỏ) và đặc thù của phòng mà chọn lượng khí xả này bằng bao nhiêu % khí OA.
4. Lưu lượng khí thải (Exhaust Air - EA): nếu tổng LL khí xả mục 3. nhỏ hơn tổng OA. Phần còn lại hồi về AHU và xả theo EA.
5. Tính cân bằng lưu lượng của từ 1-4 tính ra khí hồi (Return Air hay Circulated Air).

Lưu ý chọn AHU:
- LL khí cấp và khí hồi AHU cần tính thêm 5-10% lưu lượng tuỳ theo chiều dài ống gió hệ thống bù rò rỉ khí, bù sai số tính toán, bù LL giảm do tổn thất áp tăng khi lọc bắt bụi. Tương tự dự phòng cột áp ngoài AHU khi chọn.
- Nhiệt độ và độ ẩm: tuỳ theo yêu cầu có kiểm soát chặt chẽ độ ẩm không để tính chọn AHU. Hiện nay theo các tiêu chuẩn ASHRAE điều khiển Dewpoint thay vì RH%.
Dạ em cảm ơn anh. Ở mục số 1 tính ll gió cấp là em hiểu rồi, nhưng phần ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi em chưa rõ lắm. Do lúc đầu hệ AHU này đã được tính toán cho từng phòng rồi. Nhưng sau đó mặt bằng có chút thay đổi (thêm 1 phòng và 1 phòng điều chỉnh), nên 2 phòng này có 3 thông số cần tính lại như em đã đặt câu hỏi ở trên ạ. Do đó ll gió tươi cũng sẽ thay đổi theo. Giờ còn 2 thông số ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi là em đang bí ạ.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Dạ em cảm ơn anh. Ở mục số 1 tính ll gió cấp là em hiểu rồi, nhưng phần ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi em chưa rõ lắm. Do lúc đầu hệ AHU này đã được tính toán cho từng phòng rồi. Nhưng sau đó mặt bằng có chút thay đổi (thêm 1 phòng và 1 phòng điều chỉnh), nên 2 phòng này có 3 thông số cần tính lại như em đã đặt câu hỏi ở trên ạ. Do đó ll gió tươi cũng sẽ thay đổi theo. Giờ còn 2 thông số ll khí xả (Leak Air) và ll gió hồi là em đang bí ạ.
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
 

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
Dạ làm phiền a chút nữa ạ. Em xem lại trên bản vẽ thì thấy phần tính cũ trước khi chỉnh sửa, thì có phòng SA = 600 m3/h, LA (Leak air) = 400 m3/h và RA = 200 m3/h, thì phần LA không nhỏ ạ. Và theo cân bằng ll thì SA = RA + LA, vậy 2 ẩn RA và LA nên chọn sao ạ.
 

Trần Nghĩa

Thành Viên [LV 0]
Nếu bạn đã xác định được LL gió cấp tổng rồi thì bạn dựa theo nguyên tắc cân bằng Lưu lượng gió (coi AHU là cái hộp, cái phòng là cái hộp: Tổng gió vào = tổng gió ra):
1. Với AHU: OA + RA = EA + SA.
Nếu AHU không có gió thải EA=0 (tức thải gió từ phòng ra hành lang, qua hệ thống hút cục bộ local exhaust, process exhaust (nếu có) hết gió tươi rồi thì: OA + RA = SA.
2. Với phòng: SA = RA + Relief Air (qua PRD) + Leak Air (bé, bỏ qua) + Local/Process Exhaust.

Từ đó bạn tính được các thông số còn thiếu.
Tại gió tươi OA được dẫn vào AHU rồi anh và AHU có EA luôn, còn ở phòng thì chỉ có SA, RA và LA. Nên em còn bị kẹt 2 thông số RA và LA nữa là xong bài toán, anh giúp giùm em với ạ. Em xin cảm ơn.
 

Tạ Ngọc Quỳnh

Thành Viên [LV 0]
Xác định LA như bạn gọi hoặc RA liên quan áp suất và van xả áp PRD.
Nếu van PRD có sẵn rồi bạn có thể tính LL xả theo công thức:
Q=0.84*A*sqrt(P) theo HTM 03-01
Với A, m2 diện tích sống PRD.
Q, m3/s. P Pa, chênh áp.

Phần còn lại là tính RA, EA.

Nếu PRD làm mới, chọn LA qua PRD lớn thì tốt. Bảo vệ áp suất phòng sạch tốt hơn. Nhưng lưu ý:
+ Kíhc thước PRD lớn.
+ Cần không gian xả áp và hệ thống đủ hút thải lượng khí xả nếu xả trong công trình.
+ cần kiểm soát áp suất khu vực xả áp nếu tiếp giáp các khu sạch, khu xám khác.
 

NguyenHoang27mec

Thành Viên [LV 1]
Công Ty CP Air Filtech ( tiền thân là Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Cơ Điện 27) - Nhà phân phối độc quyền sản phẩm lọc khí thương hiệu Camfil tại Việt Nam. Em xin gửi tới quý anh 1 số tài liệu về phin lọc không khí Camfil dành cho hệ thống HVAC, phòng sạch nhà máy thực phẩm, phòng sạch nhà máy dược và phòng sạch nói chung….

Camfil là nhà sản xuất hàng đầu về phin lọc không khí có trụ sở chính tại Thụy Điển. Hơn 50 năm qua, Camfil đã không ngừng mở rộng từ Châu Âu sang Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Công ty AIR FILTECH được chỉ định là nhà cung cấp độc quyền. Chúng tôi xin hận hạnh giới thiệu sơ lược về dòng sản phẩm của Camfil như sau:
  1. Lọc không khí sơ cấp, thứ cấp (pre-filter, fine filter) ứng dụng trong hệ thống HVAC.
  2. Phin lọc EPA, HEPA/ULPA cho phòng sạch (class 10-Class 100.000)
  3. Các phin lọc cartridge, filter housing, Bag in Bag Out, dust collector
  4. Phin lọc cho nhà nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân, lọc khử mùi,
  5. Các thanh đỡ phin lọc cho nhà máy sản xuất điện tử, phòng lamilar…..
  6. Máy lọc tĩnh điện (ESP) cho các khu vực nhà bếp, lọc carbon khử mùi như chuỗi khách sạn Hilton, khách sạn Marriott
Nguyen Viet Hoang
AIR FILTECH JSC
(27MEE CORP has been renamed)
Cell: + 84 937.644.666
Fax: + 84 28.6256.8463
Email: hoang@airfiltech.vn
Head office: 340 Truong Chinh Street, Tan Hung Thuan Ward, District 12, HCM City.
Branch office: 233 Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Ha Noi City.
Website: airfiltech.vn
 

alone160162

Thành Viên [LV 2]
Xác định LA như bạn gọi hoặc RA liên quan áp suất và van xả áp PRD.
Nếu van PRD có sẵn rồi bạn có thể tính LL xả theo công thức:
Q=0.84*A*sqrt(P) theo HTM 03-01
Với A, m2 diện tích sống PRD.
Q, m3/s. P Pa, chênh áp.

Phần còn lại là tính RA, EA.

Nếu PRD làm mới, chọn LA qua PRD lớn thì tốt. Bảo vệ áp suất phòng sạch tốt hơn. Nhưng lưu ý:
+ Kíhc thước PRD lớn.
+ Cần không gian xả áp và hệ thống đủ hút thải lượng khí xả nếu xả trong công trình.
+ cần kiểm soát áp suất khu vực xả áp nếu tiếp giáp các khu sạch, khu xám khác.
Dear bạn Tạ Ngọc Quỳnh. Xin cảm ơn Bạn đã hướng dẫn về Quy trình Tính toán Lưu lượng gió trong TK Phòng sạch.
Xin phép cho hỏi Bạn thêm 1 chút vấn đề có liên quan.
Phần Lưu lượng gió, ngoài liên quan tới Tiêu chí Cấp độ sạch và Yêu cầu Tạo áp Phòng P như Bạn đã trình bày, còn liên quan tới Công suất xử lý làm lạnh do Luồng gió cấp từ AHU thổi vào Phòng Q=GC.deltaT để cân bằng với Phụ tải Nhiệt Ẩm của Phòng. Đây là vấn đề Giáo khoa bình thường khi TK bất kỳ Hệ gió AHU thông thường nào. Vấn đề mình muốn hỏi Bạn ở đây là: nếu Bạn chọn Lưu lượng Gió cấp G hoàn toàn chỉ theo Tiêu chí cho Phòng sạch, thường sẽ là khá lớn, trong khi Gía trị Công suất lạnh Q là có Giới hạn nhất định, thì Bạn sẽ phải chọn Độ chênh Nhiệt độ deltaT khá nhỏ, đôi khi gần như bằng 0 khi Bạn chọn Lưu lượng G lớn quá. Đây là Mình mới nói đến Bài toán Cân bằng Nhiệt, chứ chưa nòi đến việc phối hợp với Bài toán cân bằng ẩm nữa!
Mong được Bạn hướng dẫn ạ!
 
Bên trên