Resource icon

Softs Phần mềm chọn máy Gree, GMV5 selector 2016-05-28

trungtuyen

Thành Viên [LV 1]
trungtuyen đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

Phần mềm chọn máy Gree, GMV5 selector - phần mềm giúp chọn nhanh model, bộ chia gas, trích xuất khối lượng thiết bị, vật tư nhah chóng

Phần mềm có chức năng chọn model thiết bị, bộ chia gas.
Trích xuất dự liệu, file sơ đồ nguyên lý dạng autocad giúp cho quá trình làm dự toán nhanh chóng tiện lợi cho thi công.
Sơ đồ nguuyên lý gồm hệ ống đồng và hệ điện (đã chọn sẵn MCCB, dây điện nguồn, dây tín hiệu,...)

Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
 
Bên trên