Thảo luận Phần Mềm Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Chuẩn Nhất

Baohanict

Thành Viên [LV 0]
Top 4 phần mềm dịch tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Phần mềm dịch văn bản tiếng anh – Google Translate
  • Độ chính xác: 8/10
  • Độ tiện lợi: 9/10 điểm
phan-mem-dich-tieng-anh-chuan.png

Phần mềm từ điển tiếng Anh – Microsoft Translator
  • Độ chính xác: 9/10
  • Độ tiện lợi: 7/10

phan-mem-dich-tieng-anh-chuan.3.png

Phần mềm dịch tiếng Anh chuẩn – VIKI Translator
  • Độ chính xác: 8/10
  • Độ tiện lợi: 5/10

phan-mem-dich-tieng-anh-chuan.1.png


Từ điển Anh Việt offline Oxford Dictionary

  • Độ chính xác: 6/10
  • Độ tiện lợi: 7/10
phan-mem-dich-tieng-anh-chuan.4.png
 
Bên trên