Thảo luận phần mềm thiết kế điều hoà LG

tienbeo

Thành Viên [LV 0]
Gửi anh/chị/em diễn đàn phần mềm Lats-multiv.
phần mềm này giúp mọi người tính chính sác kích thước ống đồng, bộ chia gas dòng máy điều hoà trung tâm Multiv của LG.
key: latsmultiv
 

Đính kèm

  • LATS-MultiV(2012.07.13.04)-2.12.7.13 for global.zip
    14.5 MB · Xem: 420
Bên trên