Tin tức Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế

mauthietkecafe

Thành Viên [LV 0]
hải thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà và chung cư dân dụng, nhà kho, chung cư trong khu công nghiệp. Hệ thống cấp nước chữa cháy bao gồm hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà và ngoài nhà. Tiêu chuẩn cho phép thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy riêng biệt khi việc kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt hoặc sản xuất không có lợi về kinh tế.

Các công trình phải thiết kế, lắp đặt đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà được quy định tại điều 10.12, Tiêu chuẩn

– Trong các nhà sản xuất (trừ một số công trình được quy định trong điều 10.13 của tiêu chuẩn TCVN 2622:1995).

– Trong nhà ở gia đình từ bốn tầng trở lên và nhà ở tập thể, khách sạn, cửa hàng ăn uống từ năm tầng trở lên;

– Trong các cơ quan hành chính cao từ sáu tầng trở lên, trường học cao từ ba tầng trở lên;

– Trong nhà ga, kho tàng, các loại công trình công cộng khác, nhà phụ trợ của các công trình công nghiệp khi khối tích ngôi nhà từ 5.000 m3 trở lên;

– Trong nhà hát, rạp chiếu bóng, hội trường, câu lạc bộ 300 chỗ ngồi trở lên.

Đối với một số công trình khi thiết kế, lắp đặt hệ thống cung cấp nước chữa cháy là không cần thiết hoặc sẽ gây nguy hiểm khi sử dụng nước để chữa cháy, các trường hợp này quy định tại Điều 10.13 của Tiêu chuẩn:

– Trong các nhà sản xuất có sử dụng hay bảo quản các chất mà khi tiếp xúc với nước có thể sinh ra cháy, nổ, ngọn lửa lan truyền;

– Trong các nhà sản xuất có bậc chịu lửa I, II và có thiết bị bên trong làm bằng vật liệu không cháy mà trong đó gia công vận chuyển, bảo quản thành phẩm, bán thành phẩm là vật l
 
Bên trên