Thảo luận Power Apps và những điều cần biết – Phần 2

fptsmartcloud

Thành Viên [LV 0]
Trong phần 1 của bài viết về Power Apps, FPT Smart Cloud đã giới thiệu chi tiết Power Apps là gì cũng như những tính năng, lợi ích mà ứng dụng này mang lại cho doanh nghiệp. Phần 2 của bài viết sẽ đi sâu vào phân tích cấu trúc khung của các component trong Power Apps.
#FPTSmartCloud #MicrosoftGoldPartner #CSP #Microsoft365 #PowerApps #MicrosoftSecurity #DaotaoungdungMicrosoft
 
Bên trên